Vi levererar byggnadsställningar i Södra Sverige

Verksamheten etablerades våren 2012, plattformen var ett underhållskontrakt inom industrin. Eftersom vi tidigare hade erfarenhet och kompetens inom området fick verksamheten en bra start. Sedan dess har rörelsen utvecklats. Vi erbjuder numera tjänster inom bygg-, industri- och anläggningssektorn. Vårt geografiska verksamhetsområde är huvudsakligen Blekinge.